Rapaket

Det är lätt att bedriva ett strukturerat styrelsearbete när alla dokument och rutiner finns på plats. Att få dem på plats kan däremot initialt vara väldigt tungt, inte minst för ett mindre företag med begränsade administrativa resurser.

Till det som kan vara besvärligt att ta fram hör ett rapportpkaet som är tillräckligt omfattande och rätt utformat för att tillåta en effektiv bolagsstyrning.

Ett sådant rapportpaket skall vara utformat efter styrelsens och ledningens behov snarare än efter det regelverk som styr den externa rapporteringen. Samtidigt vill man i möjligste mån undvika dubbelarbete när man skiljer på den interna och externa rapporteringen.

För detta behov har Progreat tagit fram ett enkelt men tillräckligt rapportpaket som bygger på den externa resultatrapporten men med automatik anpassar den till det interna rapporteringsbehovet.

Förhoppningen är att det skall gå i raketfart både att komma igång med en strukturerad rapportering och att generera de månadsvisa rapporterna baserat på den befintliga bokföringen.